Showing all 1 result

Đây là những chiếc xe ô tô điện cỡ lớn, ở mỗi bánh xe trang bị một động cơ riêng biệt để dẫn động cho xe hoạt động